TVCN_HeaderImage-sm

Hình ảnh do Phật Tử ghi nhận tại TVCN

| 07-01-2017 |

Hình do một Phật tử chụp từ máy bay trực thăng vào năm 2012.
This picture was taken from the helicopter in 2012 by a Vietnamese photographer.

Hình lấy từ Google Map.