TVCN_HeaderImage-sm
Những Hình Ảnh Cũ của TVCN
2016 Lễ Vía Phật A Di Đà/Celebration of Amitabha Buddha's Day (12-11-16)
2016 Những Khóa Tu Học
2016 Lễ Quán Âm/Guan Yin Ceremony (10-30-2016)
2016 Tứ Động & những công trình - Four Holy Sites & Others 2015-2016
2016 Lễ Phật Đản / Vesak Day Celebration
2016 TVCN 04-2016
2016 Đoàn Tham Quan Từ Các Nơi 04/18/2016
2016 Lễ Vía Quán Âm / Celebration of Guan Yin Bodhisattva
2016 Đoàn Hành Hương / Visitors and Buddhist Pilgrimages Tours
2016 Lễ Dựng Nêu & Đêm Giao Thừa
2015 Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm - ngày 01/11/2015
2015 Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện 10-31-20115
2015 Đại Lễ Vu Lan 09-13-2015, Phật Lịch 2559
Đại Lễ Cầu Siêu Trai Đàn ngày 4,5 & 6 tháng 9 năm 2015 - VIDEOSs
2015 Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm / Celebration of Guan Yin - August 02, 2015
2015 Lễ Phật Đản / Vesak Day Celebration 2559
2015 Lễ Phật Đản / Vesak Day Celebration 2559 (Hình chụp do Phật Tử Tommy Su)
2015 Lễ Quán Âm / Guan Yin Ceremony 04-05-2015
Khóa Tu Bát Quan Trai ở TVCN (27-29.03.2015)
2015 Những đoàn Hành Hương đầu năm - The Buddhist Pilgrimages
2015 Lễ dựng Nêu ngày Tết & Đêm Giao Thừa (tháng Chạp 2014)
2014 Lể Lạc Thành Trai Đường
2014 Lễ Xuất Gia của Cô Gái 17 Tuổi người Hoa Kỳ
2014 Lễ Quán Âm / Guan Yin Ceremony 07-20-2014
2014 Lễ Phật Đản / Vesak Day Celebration 2558
2014 Lễ Quán Âm / Guan Yin Ceremony 03.23.2014
2014 Tết Nguyên Đán
2014 Đêm Giao Thừa / New Year's Eve
2014 Lễ Dựng Nêu
2013 Lễ Vu Lan Thắng Hội
2013 Lễ Phật Đản
2013 Khóa Tu Bát Giới Quan Trai (04.2013)
2013 Lễ Quán Âm / Guan Yin Ceremony 03-31-2013
2013 Hành Hương
2013 Lễ Dựng Nêu 03-02-2013
2012 Lễ Vía Phật ADiĐà
2012 Lễ Vu Lan Thắng Hội
2012 Lễ Quán Âm
Lễ Khánh Thành 2011